Theofilus » Specials » Vrouwen in stamboom jezus
Onderzoek alle dingen...

De vrouwen in het geslachtregister van Jezus volgens Matteüs

De vrouwen in het geslachtregister van Jezus volgens Matteüs De evangelist Matteüs begint zijn evangelie met een lijst namen. Het zijn de namen van de stamvaders van Jezus. Deze geslachtslijst volgt zoals gebruikelijk was in die tijd de mannelijke lijn. Toch doorbreekt Matteüs op enkele plaatsen deze traditie door ook de stammoeder te noemen. Vier keer noemt Matteüs een vrouw. Het gaat dan om Tamar, Rachab, Ruth en de vrouw van de Hethiet Uria, die Batseba heet. Het is bijzonder dat Matteüs juist deze vrouwen noemt en niet bijvoorbeeld de vrouwen van de aartsvaders.

Het geslachtsregister van Jezus volgens Matteüs

Matteüs vertelt in zijn evangelie het verhaal van Jezus. Om aan te tonen dat Jezus de langverwachte Messias van het volk Israël is begint de evangelist Matteüs zijn evangelie met een geslachtsregister. Hierin laat hij zien dat Jezus Christus, de Zoon van David, de Zoon van Abraham is.

Vier vrouwen in het geslachtregister van Jezus

In het geslachtregister volgt Matteüs de mannelijke afstamming van Jezus. Op vier plaatsen noemt Matteüs echter een vrouw. Het is tegen de traditie van die tijd in dat Matteüs dat doet. Deze vier vrouwen worden genoemd in eerste hoofdstuk van Matteüs de verzen drie tot en met zes.

Juda verwekte Perez en Zerah bij Tamar; [...] Salmon verwekte Boaz bij Rachab, Boaz verwekte Obed bij Ruth, Obed verwekte Isaï; Isaï verwekte David, de koning; David, de koning, verwekte Salomo bij haar die de vrouw van Uria was (Matteüs 1: 3-6)

Vier stammoeders in de tijd van Advent

In de Adventstijd bereid de kerk zich voor op het Kerstfeest. In de Adventstijd zitten vier Adventszondagen. In sommige kerken, gemeentes, bijbelstudiegroepen en kindernevendiensten behandelt men om de paar jaar de stammoeders. Op elke Adventszondag wordt dan één van de vier stammoeders van Jezus uitgelicht.
Vier vrouwen in geslachtsregister van Jezus volgens Matteüs

Vier vrouwen in geslachtsregister van Jezus volgens Matteüs

Om aan te tonen dat Jezus de lang verwachte Messias is, de zoon van David, de zoon van Abraham, hebben Matteüs en Lucas een geslachtsregister in hun evangelie opgenomen. Beide evangelisten volgen de m…
Het verhaal van Tamar, stammoeder van Jezus volgens Matteüs

Het verhaal van Tamar, stammoeder van Jezus volgens Matteüs

Tamar is een van de vrouwen in het geslachtsregister van Jezus zoals dat door de evangelist Matteüs is opgetekend. Het verhaal van Tamar is te vinden in het eerste Bijbelboek. In Genesis wordt verteld…
Rachab van Jericho, stammoeder van Jezus volgens Matteüs

Rachab van Jericho, stammoeder van Jezus volgens Matteüs

Rachab is de tweede vrouw die genoemd wordt in het geslachtsregister van Jezus. In totaal noemt de evangelist Matteüs vier vrouwen als stammoeders van Jezus. Het verhaal van Rachab wordt verteld in he…
Het verhaal van Ruth, stammoeder van Jezus volgens Matteüs

Het verhaal van Ruth, stammoeder van Jezus volgens Matteüs

Ruth wordt door de evangelist Matteüs genoemd als één van de vier stammoeders van Jezus. Haar naam staat in het geslachtsregister van Jezus opgetekend. Het verhaal van Ruth is te vinden in het Bijbelb…
Ruth, de Moabitische, die er eigenlijk niet had mogen zijn

Ruth, de Moabitische, die er eigenlijk niet had mogen zijn

Ruth wordt in de Bijbel de Moabitische genoemd. Dat betekent dat zij afkomstig is van het volk van Moab. Dit volk is genoemd naar hun stamvader Moab. In Genesis 19 wordt verteld dat deze Moab geboren…
Uria, Batseba en David in stamboom van Jezus volgens Matteüs

Uria, Batseba en David in stamboom van Jezus volgens Matteüs

Twee evangelisten in de Bijbel hebben een geslachtsregister van Jezus opgenomen in hun evangelie, Matteüs en Lucas. Matteüs vermeldt in tegenstelling tot Lucas ook van een paar stammoeders. Batseba is…
Tamar en Ruth, overeenkomsten tussen stammoeders van Jezus

Tamar en Ruth, overeenkomsten tussen stammoeders van Jezus

In Genesis wordt verteld hoe Tamar opkomt voor de rechten van haar overleden man. Ruth zoekt samen met haar schoonmoeder Naomi naar iemand die de rechten van hun overleden echtgenoten kan behartigen.…
Gepubliceerd door Theofilus op 07-11-2017, laatst gewijzigd op 14-11-2017. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Sachbearbeitung, Pixabay
  • Bijbel in Herziene Statenvertaling
Schrijf mee!